VIP-klasa.pl: Interesy na Wschodzie

Tłumaczenia

Kontrahenci

Eksport

Import

Witryna rosyjska

Kontakt

BY

PL

RU

USŁUGI

Tłumaczenia na rosyjski
i białoruski

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenia stron www

Kontrahenci na Wschodzie

Przedstawiciele handlowi

Kontakty z kontrahentem

Widok na ratusz w Gdańsku. © Valery, 2012г.

Eksport do Rosji, Białorusi

Dostawa towarów

Reklama na Wschodzie

Rejestracja firmy

Import ze Wschodu

Poszukiwanie producentów

Witryna www na Wschodzie

Domeny BY, RU, UA

Pozycjonowanie

Hosting

INFORMACJE

Kurs rubla i hrywny

ARTYKUŁY

Wybór nazwy domeny

Pozycjonowanie stron www

Rejestracja osób prawnych

DZIAŁ ROSYJSKI

Katalog polskich stron www

VIP-klasa.plRegulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług (dalej w tekście — Regulamin), określa tryb realizacji usług, które są oferowane na stronie internetowej VIP-klasa.pl (dalej w tekście — usługi), a także określa warunki i tryb zawierania umowy na wykonanie usług.

2. Usługi realizowane są przez "AGROKRAY" LLC z siedzibą w Kaliningradzie (Rosja), (dalej w tekście — Wykonawca), którego dane zostaną wysłane z adresu e-mail info@vip-klasa.pl lub info@polish-firm.ru zainteresowanym osobom.

3. Usługobiorcą może być każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od miejsca zamieszkania osoby lub miejsca siedziby firmy (dalej w tekście — Zamawiający).

4. Zakres usług, koszt i zasady płatności, termin wykonania będą określone w umowie, która będzie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

5. Zamawiający ma obowiązek przestrzegać prawa autorskie i inne prawa na materiały przekazywane Wykonawcy w celu realizacji usług (teksty do tłumaczenia, skanowane dokumenty, itp.).

6. Zawarcie umowy na wykonanie usług odbywa się zdalnie, za pośrednictwem transmisji przez Wykonawcę z adresu e-mail info@vip-klasa.pl lub j.rosyjski@vp.pl tekstu umowy, zawierającej istotne warunki świadczenia usług, i potwierdzenia przez Zamawiającego pełnej akceptacji umowy. Umowa może także być zawarta ustnie, jeżeli strony mailowo lub w inny sposób uzgodniły między sobą istotne warunki, dotyczące realizacji usług.

7. W drodze wzajemnego porozumienia stron, umowa może być wykonana w formie pisemnej i podpisana przez strony w drodze wymiany dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. W takim przypadku tekst umowy, w tym datę i miejsce jej sporządzenia, powtarza umowę, mailowo przekazaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego (pkt. 6 Regulaminu).

8. Przelew wynagrodzenia za usługi w pełnej kwocie lub w formie zaliczki na wskazane konto bankowe lub przelew w systemie WebMoney lub w inny sposób wskazany przez Wykonawcę, uważany jest jako akceptacja umowy (uzgodnienie istotnych warunków umowy) przez Zamawiającego i przyjęcie warunków Regulaminu.

9. Po podpisaniu umowy Wykonawca w ciągu jednego dnia roboczego informuje Zamawiającego o przyjęciu zamówienia do realizacji, bądź o niemożności spełnienia i zwrocie zapłaconej kwoty.

10. Jeżeli umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie pozwala ustalić terminu zakończenia świadczenia usług oraz przekazania wyników do Zamawiającego, okres ten nie może przekraczać trzech miesięcy od dnia pełnej zapłaty za usługę.

11. Biorąc pod uwagę wrażliwość kanałów transmisji danych, na życzenie Zamawiającego lub Wykonawcy, informacje niezbędne do wykonania usług, wyniki pracy, a także tekst umowy oraz inna korespondencja mogą być przekazywane drogą elektroniczną w formie plików skompresowanych archiwizerem 7-Zip za pomocą hasła. W taki sposób dostęp do informacji zawartych w pliku, może być otrzymany tylko w przypadku posiadania hasła. Wykonawca i Zamawiający dostarczają sobie nawzajem hasła przez wysłanie sms do należących im telefonów komórkowych.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2010-2017. VIP-klasa.pl